AF-16185 1H4F Kansen voor Kalf in de Keten (K3) (BO-63-001-016, BO-47-001-029, BO-22.04-023-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de praktijk verloopt de kalveropvang en -opfok veelal verre van optimaal. Dit resulteert in een tegenvallende ontwikkeling van kalveren, gezondheidsproblemen en een hoge uitval. Een goede opfok van het vaarskalf is essentieel voor haar latere prestaties als melkkoe; vergelijkbaar resulteert een goede opvang van het stierkalf op het melkveebedrijf in een meer weerbaar kalf verderop in de keten. Op dit terrein hebben de melkvee- en vleeskalversector een gedeeld belang. De opvang en opfok van kalveren staat ook maatschappelijk in de belangstelling (denk aan 'kalf bij de koe' discussie).

De door de melkveesector geïnitieerde PPS beoogt de samenwerking in de keten te intensiveren door nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen gericht op het verhogen van de weerbaarheid en vitaliteit van het jonge kalf op het melkveebedrijf en innovaties in de keten te bereiken. Daarmee wil de melkveesector een significante bijdrage leveren aan een betere gezondheid en welzijn van het kalf en het antibioticagebruik verder terugbrengen.

Deelprojecten op het melkveebedrijf richten zich op het optimaliseren van de biest/melk kwaliteit en -management en het ontwikkelen van nieuwe inzichten rondom de functie 'koekalf' en 'kalf-kalf' contact in relatie tot de gezondheid en welzijn van het jonge kalf. Dit heeft tot doel voor de praktijk best practices en innovatieve houderijconcepten te ontwikkelen om de kalveropvang en op het melkveebedrijf verder te optimaliseren. Ontwikkelde kennis zal vertaald worden in nieuwe meer eenduidige strategieën en bruikbare handvatten (protocollen) voor op het melkveebedrijf.

Bij de keteninnovaties wordt een innovatief spoor onderzocht waarbij kalveren op een alternatieve wijze worden gesorteerd en rechtstreeks naar de vleeskalverhouder worden vervoerd zonder tussenkomst van een verzamelcentrum. Hiermee word de transportduur verkort en kritische transitiemomenten tot een minimum beperkt. Het andere spoor sluit aan bij het KalverVoIgSysteem (KVS) van het intersectorale plan. In dit deelproject worden uitleesparameters ontwikkeld waarmee systematisch informatie over de (gezondheids)status van het kalf in de keten kan worden uitgewisseld en geanalyseerd. Dit vormt de basis om relaties te leggen tussen (dier)gegevens vastgelegd op het melkveebedrijf en prestattekenmerken van het kalf verderop in de keten en is zeer perspectiefvol om de keten in brede zin verder te optimaliseren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/21