AF-16137a Meerwaarde Mest en Mineralen 2; K&K (BO-55-001-003, BO-47-001-024, BO-22.04-029-001)

Project: EZproject

Press / Media

Gips voor betere beschikbaarheid nutriënten

Kees van Wijk

9/03/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Public Engagement Activities

Gips voor betere beschikbaarheid nutriënten

Livestock Research

9/03/13

1 Media contribution

Press/Media: Public Engagement Activities

Specialiseren loont K&K-bedrijf

Michael de Haan & Gerben Doornewaard

23/02/1323/02/13

2 items of Media coverage

Press/Media: Public Engagement Activities

Teelt eigen krachtvoer meestal niet rendabel: 'Ga niet hobbyen met dure hectares'

Livestock Research

1/01/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Werken aan optimale kringloop: 'Meeste winst te behalen bij verbeteren bodemkwaliteit' : kringlooplandbouw

Livestock Research

1/01/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Dierenartsen buigen zich over derogatierantsoen

Zwier van der Vegte

1/01/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Specialiseren loont K&K-bedrijf

M.H.A. de Haan & G.J. Doornewaard

1/01/13

1 Media contribution

Press/Media: Expert Comment

Koeienscheten zijn groot probleem

Zwier van der Vegte

14/09/12

1 Media contribution

Press/Media: Expert Comment

Mestnormen worden te krap : Streven naar evenwichtsbemesting voor stikstof

Livestock Research

1/01/12

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Vaccineren tegen uierontsteking werkt

Livestock Research

1/01/12

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Beslisboom Snijmaïs

Koos Verloop

1/01/12

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Hogere stikstof en fosfaat benuttingen kan

Livestock Research

1/01/12

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Koe en bodem zijn het belangrijkst in de kringloop

Livestock Research

1/01/12

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Nieuw prototype van Kringloopwijzer

Livestock Research

1/01/12

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Eerste stap voerspoor gehaald

Livestock Research

1/01/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Standaardadvies inruilen voor gedifferentieerde bemesting

Livestock Research

1/01/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Wisselbouw gras en maïs in trek

Livestock Research

1/01/12

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Reductie gasvormige emissies dichter bij dan je denkt

Livestock Research

1/01/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Kringlopen geven de werkelijkheid goed weer

Livestock Research

25/06/12

1 item of Media coverage

Press/Media: Public Engagement Activities

Inzet LTO op mestbeleid 2014

Livestock Research

1/01/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Stikstof dunne fractie valt tegen

Livestock Research

1/01/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Bioraffinage KTC De Marke houdt aandacht buitenlandse bezoek vast

Zwier van der Vegte

1/01/12

1 item of Media coverage

Press/Media: Public Engagement Activities

Grond heeft flink te lijden van leiding

Livestock Research

1/01/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Bewust van gassen

Livestock Research

1/01/13

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment

Hoog fosforgehalte beïnvloedt BEX

Livestock Research

1/01/12

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment