AF-16137a Meerwaarde Mest en Mineralen 2; K&K (BO-55-001-003, BO-47-001-024, BO-22.04-029-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

De melkveehouderij gebruikt 25% van de grond in Nederland en heeft daardoor veel invloed op de omgevingskwaliteit. De sector staat voor de uitdaging om de kwaliteit van water en bodem te verbeteren. Dit is urgent. Kwaliteitseisen voor grond- en oppervlaktewater worden nu niet gehaald (Adviescommissie water, 2016) en verbetering is onvoldoende. Verbeterd beheer moet ook bedrijfseconomisch duurzaam zijn. Dit vraagt om gezamenlijke inzet van onderzoek, praktijk en beleid. Koeien & Kansen heeft de infrastructuur en het netwerk om samen met waterbeheerders, veehouders en hun dienstverleners een gemeenschappelijk denk- en werkkader te  ontwikkelen dat bodem, water en bedrijf omvat en om dit te laten landen in de brede praktijk.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20