AF-16094 LC-MS methoden voor detectie voedselallergenen (BO-46-002-026, BO-32.02-012-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

De detectie van deze allergenen gebeurt momenteel grotendeels middels ELISA analyse. Deze ELISA analyses hebben enkele beperkingen en/of nadelen. LC-MS/MRM levert de mogelijkheid om zeer selectief en zeer gevoelig meerdere eiwitsequenties te detecteren in één enkele analyse.

 

Resultaten:

In het eerste jaar lag onze focus op de extractiemethode van de eiwitfractie uit diverse noten en uit verschillende voedselmatrixen. We hebben toen pinda, amandel, walnoot, hazelnoot en pecannoot geëxtraheerd met verschillende extractiebuffers. In 2018 hebben we onze aandacht verbreed naar een meer compleet spectrum van de noten. Hier zijn monsters van pinda, amandel, cashew, hazelnoot, macadamia, paranoot, pistache, pecannoot en walnoot van marktpartijen/bronnen uit verschillende werelddelen getest. In totaal 27 verschillende nootmonsters, gebrand en ongebrand, werden aangeleverd door DeliNuts (Ede, NL). Uit LC-MS DDA analyses konden de meest representatieve en intense pieksignalen worden geselecteerd, waarbij de variatie tussen verschillende bronnen van eenzelfde noot in overweging kon worden genomen. Tevens kon het effect van het roosteren van de noot op de peptidesamenstelling worden bepaald. Vervolgens is een selectie van peptides gemaakt waarvoor een gerichte LC-MRM methode werd opgezet.

Door een combinatie van de verschillende peptides per noot apart te meten, maar ook in de mengsels van de noten kon een verdere selectie worden gemaakt om een combinatiemethode op te zetten waarbij alle noten in 1 meting konden worden bepaald. Verdunningsreeksen van een mengsel van noten in standaard referentiematrix, maar ook in koekdeeg zijn gemaakt.

Bij Nutrilab zijn HLO stagiaires aan de slag gegaan met literatuurgegevens waarmee targeted MRM methodes konden worden opgezet ook voor de andere voedselallergenen zoals ei, melk, soja, selderij, mosterd en garnalen. Verschillende concentraties van deze allergenen zijn gemengd met een standaard matrix en uitgebreid gehomogeniseerd. Deze referentiematrixen zijn vervolgens gebruikt voor verdere testen van extractie- en detectiemethodes. De gevoeligheid en selectiviteit ten opzichte va ELISA-detectie is vergeleken.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19