AF-16059 Big data voor optimalisatie vleeskuikenketen (BO-41-002-004, BO-23.05-003-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nederland heeft internationaal leidende bedrijven in pluimveevleesketen, die in staat zijn technologie en kennis voor optimalisatie van de keten te ontwikkelen. Hoewel er in Nederland in vergelijking met andere landen heel veel informatie is, wordt dit niet effectief gedeeld en gebruikt. Wil Nederland zijn koppositie behouden, dan moet de Nederlandse (primaire) sector fungeren als proeftuin voor internationaal te vermarkten concepten.

Data zijn de basis voor succesvol opereren. Initiatieven en werkwijzen rond Big Data (met cross-over tussen agri en ICT) worden zowel technisch als sociaal-economisch voor de pluimveevleesketen ontwikkeld, opdat de keten in relatie tot de marktvraag geoptimaliseerd kan worden.

Doel is een internationale standaard voor optimalisatie van de keten in relatie tot de marktvraag. Dit is niet alleen voor de Nederlandse primaire sector van belang, maar leidt evenzeer voor de in deze PPS betrokken bedrijven tot een internationaal vermarktbaar product en daarmee tot versterking van hun internationale marktpositie.

Een hoog niveau van dierenwelzijn en minimale milieubelasting zijn belangrijke doelparameters, naast een reëel verdienmodel voor alle partners. Met name de koppeling van sociaal-economische kennis aan ICT-mogelijkheden is maatschappelijk en wetenschappelijk van belang. Daarvoor wordt stapsgewijs een cross-over met Topsector ICT uitgewerkt via samenwerking met TU-Eindhoven, Faculteit Wiskunde en Informatica.

Het daadwerkelijk integraal en over de gehele keten transparant optimaliseren op grond van marktdoelen kan als een systeemsprong gezien worden in de pluimveevleesproductie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19