AF-16053d LED licht voor biggen en vleesvarkens (BO-47-001-041, BO-22.04-020-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Licht is een ondergeschoven onderwerp in de
varkenshouderij. Veel varkens zitten op de minimale hoeveelheid licht die qua
duur en sterkte wettelijk verplicht is. De verlichting bestaat veelal verstrekt
uit TL-licht. In de humane sector blijkt uit onderzoek van Rofianda  dat licht grote effecten heeft op de
gezondheid en gesteldheid van de mens. Daarbij maakt de soort verlichting
(intensiteit, lichtspectrum, duur) veel uit. Door HAS Hogeschool is in opdracht
van Rofianda een oriënterend onderzoek uitgevoerd bij varkens waaruit een
positief effect van LED verlichting blijkt op het gedrag en de stress bij
varkens (significant lagere cortisol van LED verlichting ten opzichte van
standaard TL verlichting en tendens tot minder staartbijten). Het doel van het
onderzoek richt zich op het vaststellen van het optimum van LED-licht voor wat
betreft de intensiteit, het lichtspectrum en de lichtduur voor het welbevinden
van het varken enerzijds en economie voor de varkenshouder anderzijds. Het
perspectief is een verbeterd welzijn van het varken en lagere energiekosten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/18