AF-16044 EELRIC: Eel Reproduction Innovation Centre (BO-47-001-043, BO-22.04-028-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Aanleiding voor deze PPS is de sterke achteruitgang van de Europese aal, wat de aalkwekers er toe heeft aangezet een duurzaam alternatief te willen ontwikkelen voor de onttrekking van glasaal (pootgoed) uit de natuurlijke populatie voor opkweek. Het doel van dit project is om een succesvolle kunstmatige reproductie van Europese aal (of paling) te bewerkstelligen dat zal kunnen leiden tot opschaling naar bedrijfsmatige productie van glasaal in Nederlandse aquacultuurbedrijven. Daartoe zijn DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector Nederland) en Wageningen UR de samenwerking aangegaan in het Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC) dat binnen deze PPS zal dienen als platform voor de voortplanting van aal in gevangenschap en als thuisbasis voor de samenwerking in een internationaal consortium van wereldwijde topexperts die kunnen bijdragen om doorbraken op het gebied van productie van glasaal te forceren. Nederland is leidend op het gebied van productie van Europese aal, maar de productie is beperkt door de drastische afname van de beschikbaarheid van glasaal uit de natuur. Productie van glasaal buiten de natuur is een fundamenteel biologische uitdaging waar al veel kennis over is opgebouwd in Europese onderzoeksprogramma's. Echte doorbraken kunnen worden verwacht van het conditioneren van ouderdieren en het optimaliseren van het protocol om ouderdieren tot voortplanting aan te zetten f zodat sterke larven geproduceerd kunnen worden voor de ontwikkeling van een passend voerregime om de overleving te borgen. In een eerste fase project is de samenwerking al succesvol geweest in het tot zeven maal toe produceren van batches van duizenden larven die tot 8 dagen na uitkomen van het ei in leven blijven. De honorering van dit PPS deelproject biedt de mogelijkheid om een jaar verder te werken aan de gestelde doelen. Voor het vervolg van het project zal financiering worden aangevraagd bij het fonds Innovatieprojecten Rendementsverbetering Visserij, Succesvolle kunstmatige reproductie (en dus productie van glasaal) levert direct voordeel aan de betrokken bedrijven doordat zij dan kunnen bijdragen aan het creëren van een duurzame aal aquacultuur. Succesvolle reproductie kan de aquacultuur voorzien van pootgoed en loskoppelen van de visserij van glasaal, om zodoende zowel een duurzaam natuurlijk bestand als duurzame aquacultuur te realiseren. Uiteindelijk zijn de betrokken bedrijven hiermee niet meer afhankelijk van de natuurlijke populatie van glasaal die vanwege de schaarste hoge prijzen kent. Dit neemt een belangrijke maatschappelijke zorg weg en creëert daarmee een "licence to produce" voor de bedrijven en de handel. Het levert kennisinstelling Wageningen UR de wereldwijde primeur tot het reproduceren van Europese aal, Dit sluit aan op een rijke historie en aanzienlijke track record binnen het aalonderzoek en het visreproductië onderzoek naar andere, voor de Nederlandse aquacultuur belangrijke, maar lastig te reproduceren soorten als tong, tarbot, yellowtail kingfish en snoekbaars. De nieuwe kennis die wordt opgeleverd voor aal kan ook voor die soorten doorbraken forceren en daarmee de vooraanstaande internationale rol van Wageningen URin visteelt een nieuwe impuls geven, maar ook een nieuw perspectief bieden aan een innovatieve Nederlandse aquacultuur gericht op hoogwaardige soorten, Dit initiatief kent met het vermeerderen van een kwetsbare soort als aal een aanzienlijke uitstraling naar de gehele aquacultuur sector; de vis (paling) productiebedrijven, verwerkende bedrijven en handelsbedrijven.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18