AF-16017 CO2 verdoven van slachtvarkens (BO-47-001-019, BO-22.04-027-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het  verdoven van slachtvarkens met hoge concentraties CO2 staat (inter)nationaal ter discussie. Het welzijn van de dieren zou sterk worden benadeeld door directe blootstelling aan hoge CO2 concentraties.  Belangrijkste zorgpunten zijn dat inademen van hoge CO2 concentraties pijnlijk is door de sterke verzuring van de slijmvliezen en dat het stijgen van de CO2 concentratie leidt tot benauwdheid voordat dieren het bewustzijn verliezen.  Dit veroorzaakt angst, pijn en ongerief voor de dieren.  Het voordeel  dat bij CO22 verdoven voor het welzijn van varkens wordt genoemd is het opdrijven in groepen zonder dat de dieren van een losse groep naar achter elkaar lopen worden gedwongen zoals bij elektrisch verdoven het geval is. Vraag blijft of het voordeel dat wordt bereikt bij het opdrijven en in de verdover brengen opweegt tegen het ongerief veroorzaakt door blootstelling aan hoge concentraties CO2.

Het grote voordeel van elektrisch verdoven  ten opzichte van CO2 verdoven  is dat  dieren tijdens de verdovingshandeling direct het bewustzijn verliezen als deze correct wordt uitgevoerd. 

De doelstelling van de PPS: Ontwikkelen van oplossingen voor het ongerief dat wordt veroorzaakt bij de huidige CO2 verdovingsmethoden voor varkens.

Oplossingsrichtingen die worden onderzocht zijn  verminderen van irriterend effect van CO2 en verminderen van ongerief in de inductiefase voor bewusteloosheid door andere gassamenstelling en optimaliseren van de aanvoerroute en aanvoermethode naar de verdover.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18