AF-15291 Houdbaarheid begrepen (BO-61-001-014, BO-45-002-006, BO-23.05-001-021)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doel van het publiek-private partnerschap van Houdbaarheid Begrepen is het terugdringen van houdbaarheidsdatum gerelateerde derving op het retailschap/winkelvloer en verspilling door de consument in de thuisomgeving.

Tijdens dit project gaat Wageningen University & Research samen met de betrokken partners aan de slag met de ontwikkeling van vernieuwende concepten en diensten rond intelligent schapbeheer en effectieve communicatie richting  de consument. Daarnaast wordt gekeken naar de opschaling van de kansrijke oplossingsrichtingen en het verder terugdringen van derving en voedselverspilling. Vervolgens is de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen nodig om consumenten te bewegen duurzamer met voedsel om te gaan.

De ontwikkelde innovaties en interventies worden als pilot uitgevoerd met als uitgangspunt de drie pijlers: consument & gedrag, smart retailing en innovatieve technologie. De ontwikkelde kennis, best practices en geleerde lessen worden geïntegreerd waardoor begripsvorming rond het thema houdbaarheid wordt versterkt.

De economische meerwaarde van het project is:

  • reductie van derving in de retail
  • reductie van verspilling door de consument
  • lagere kosten voor afvalverwerking
  • nieuwe bedrijvigheid
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.