Af-15284 Ruwvoerproductie en bodemmanagement (BO-56-001-031, BO-47-001-018, BO-31.03-010-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

Ruwvoerproductie en bodemmanagement.

Ongeveer 65 procent van het Nederlandse landbouwareaal is in gebruik voor de productie van ruwvoer. Door duurzaam bodemmanagement is een hoge ruwvoerproductie mogelijk met lage milieubelasting.

De huidige ruwvoederproductie bereikt niet de potentieel haalbare hoeveelheid en kwaliteit. Ook is sprake van onnodig grote druk op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, bodem, klimaat en biodiversiteit. Dit kan en moet beter. Het hoofddoel van dit publiek private samenwerkingsprogramma is verbetering en verduurzaming van ruwvoerproductie en bodemmanagement. In zes werkpakketten gaan we met de belangrijkste verbeterpunten aan de slag. 

Analyse Yield Gap

Analyse van het verschil tussen de potentieel haalbare ruwvoederopbrengst en de gemiddelde praktijkopbrengsten voor maïs- en grasland. Per regio/grondsoort wordt een analyse gemaakt van de belangrijkste oorzaken van het achterblijven van praktijkopbrengsten ten opzichte van de potentiële opbrengsten. 

Bouwplanopbrengst en -optimalisatie

Een gevarieerd bouwplan is, vergeleken met een monocultuur van maïs, beter in staat om beschikbare inputs (licht, mineralen, water, CO2) om te zetten in hoogwaardig ruwvoeder. Ook de lange termijn productiviteit van de bodem is gebaat bij een gevarieerd bouwplan. Het gaat om gewascombinaties in de tijd en ruimte (maïs, grasland, groenbemesters, leguminosen). Elementen als vroegheid, rastypen, onderzaai, N-binding door leguminosen worden in verschillende combinaties onderzocht. 

Plant-bodem interacties bij grasteelt

Dit onderdeel richt zich op grasproductie en duurzaamheid van grasteelt. Een maximale grasopbrengst, met een goede voederwaarde, kan alleen behaald worden door optimaal graslandmanagement. Hierbij spelen aspecten als het oogstmoment en/of beweidingsregime, keuze van doorzaai/bijzaai/herinzaai en soortsamenstelling (grassoorten/typen, klavers) een belangrijke rol. De sterk sturende rol van graswortels en plant-bodem interacties staan centraal. 

Plant-bodem interacties bij maïsteelt

Dit werkpakket richt zich op maïsproductie en duurzaamheid van maïsteelt of alternatieven hiervoor. Beperkingen in aanvoernormen en de noodzaak voor hogere klimaatrobuustheid zijn ontwikkelingen die het onderzoek mede bepalen. Efficiënt omgaan met productiemiddelen (zoals bodem) en inputs (zoals fosfaat, stikstof, herbiciden, energie) wordt bepaald door genotype, milieu en management. 

Kennisontwikkeling en -verspreiding

De ontwikkelde kennis over ruwvoerproductie en bodemmanagement wordt geïntegreerd in beslissingsondersteunende tools voor eindgebruikers. De kennisvalorisatie is vooral gericht op ondernemers in de primaire sector, loonwerkers, adviseurs en erfbetreders. Ook onderwijs is een doelgroep. Om te borgen dat het kennisaanbod praktische beslissingen goed ondersteunt, worden producten getoetst bij gebruikers. Het programma maakt volop gebruik van bestaande kennisinfrastructuren. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/20

Research Output

Open Access

Duurzaam bodembeheer maïs : proefresultaten 2017

Stienezen, M. W. J., van Schooten, H. A., Huiting, H. F., Deru, J. G. C. & van der Weide, R. Y., 2020, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 68 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open Teelten; no. WPR-836)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The effect of grazing system and level of concentrate protein feeding on milk production and N use efficiency of dairy cows on peat meadows

Hoekstra, N., Holshof, G., Zom, R., Philipsen, B., Schils, R. & van Eekeren, N., 2 Feb 2020, In : Sustainability (Switzerland). 12, 3, 1055.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access