AF-15261 Sturen bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen (BO-47-001-004, BO-31.03-001-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

Organische stof is de belangrijke motor voor het bodemleven en eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodemgezondheid en bodemweerbaarheid gestimuleerd worden door toevoeging van organische materialen. In het onderzoek zullen kwaliteitscriteria worden gedefinieerd voor organische materialen die aangeven in welke mate ze een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van de bodem. Door een integrale analyse van alle data worden biologische bodemindicatoren in relatie tot bodemweerbaarheid geïdentificeerd.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19