AF-15252 Systeemoplossing ziekten en plagen in grondgebonden teelten (BO-47-001-020, BO-31.03-001-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de bodem gebonden teelten is er op dit moment veel aandacht voor Fusarium, wortelknobbelaaltjes, Rhizoctonia en Verticillium. Tegen Verticillium, in biologische vruchtgroenten, zijn er geen middelen beschikbaar. In de biologische teelt zijn wortelknobbelaaltjes een belangrijk knelpunt. En in chrysant nemen de problemen met wortelknobbelaaltje toe. Daarnaast wordt er verwacht dat de toelating van een aantal middelen niet verlengd gaat worden, zoals Aaterra in chrysant (tegen Pythium). In de grondgebonden teelten speelt daarnaast de combinatie van verschillende pathogenen een rol. De aanwezigheid van bijvoorbeeld wortelknobbelaaltjes, kan de gevoeligheid voor Verticillium of Fusarium vergroten.

Een alternatief is het sturen op een weerbare bodem. Samen met telers van chrysant en biologische vruchtgroenten is een bodemweerbaarheidsmodel ontwikkeld. De weerbaarheid tegen wortelknobbelaaltjes en Pythium wordt bepaald door structuur (porievolume), microbiële activiteit, plantversterkers zoals calcium en silicium, identiteit van het organische stof en de samenstelling van klei. De weerbaarheid is het resultaat van verschillende factoren en vereist dus een systeem aanpak. Daarnaast kun je met het stapelen van factoren de weerbaarheid verhogen, door het zoeken naar een synergistische werking van a. compost type, b. plantversterkers en c. antagonisten.

Doel van het project is daarom het verhogen van bodemweerbaarheid Pythium ultimum, Verticillium dahliae en het wortelknobbelaatje Meloidogyne incognita door het stapelen van maatregelen. Dit project past bij het innovatiethema Meer-met-Minder, door duurzame oplossingen te vinden voor substraat-, en bodem gebonden ziekten en plagen in de teelt, door het bereiken van een verhoogde opbrengst met een afname in, of voorkomen van gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19