AF-15221 Amazing Grazing (BO-22.04-005-008)

  • van den Pol-van Dasselaar, Agnes (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

De weidende koe is een Nederlands icoon. Zij is beeldbepalend voor de Nederlandse melkveehouderij en van groot belang voor haar maatschappelijk draagvlak en de afzet van zuivel. De trend is echter dat weidegang afneemt door automatisch melken, schaalvergroting en nadruk op hoge efficiënties. Het project Amazing Grazing wil deze opstaltrend keren. Om de opstal-trend te doorbreken is niet alleen nieuwe techniek, maar ook een change of minds nodig. Nieuwe visie en ambitie in combinatie met hoogwaardig vakmanschap en modern, toekomstgericht, duurzaam ondernemerschap zijn daarvan de kern. Nieuwe kennis, kunde en techniek zijn hierbij uiteraard onmisbaar. Het project richt zich op topondernemers in de sector, de agribusiness, adviseurs, het onderzoek en het onderwijs. 

Het project kiest nadrukkelijk voor integrale duurzaamheid: ruime weidegang combineren met excellente resultaten op de terreinen van grasproductie, dierprestaties, dierenwelzijn, diergezondheid, milieubelasting en bedrijfseconomie. Dit versterkt de positie van de melkveehouderij voor de toekomst.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17