AF-14209 Vroegdetectie pluimveelegbedrijven (BO-22.04-008-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

  1H4F AF14209 Vroegdetectie pluimveelegbedrijven

Het management van een pluimveelegbedrijf is gericht op efficiënte productie van eieren van hoge kwaliteit, met in acht name van het welzijn van de dieren. Het monitoren van gezondheid, welzijn en productie is daarbij essentieel, met name om snel te kunnen ingrijpen bij afwijkingen die een door de pluimveehouder zelf - of door de sector - benoemde norm overschrijden.

 

Als indicatoren voor de efficiëntie van productie worden in de pluimveehouderij veelal uitval, voer- en wateropname, en legproductie bijgehouden. Deze parameters kunnen echter ook gebruikt worden om al in een vroeg stadium afwijkingen in het productieproces op te sporen. Afwijkingen in deze parameters kunnen immers wijzen op gezondheidsproblemen. Hoewel de afwijkingen meestal niet naar een specifieke pluimveeziekte zullen wijzen, treden ze vaak al wel op enkele dagen voordat er ziekteverschijnselen bij de dieren zichtbaar worden. Vroegtijdige detectie van afwijkingen in de parameters is essentieel om snel te kunnen ingrijpen en om eventuele gevolgschade zo klein mogelijk te houden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17