AF-14201 Robust broilers 4 Healthy Humans (BO-22.04-014-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Robust broilers for Healthy Humans - AF-14201

Dit PPS intitatief richt zich op het evalueren van de invloed van de kritische factoren in de perinatale fase op de latere diergezondheid, dierwelzijn en de kwaliteit van het eindproduct in de slachterij onder praktijkcondities. Gezocht wordt naar de vertaalslag van het onderzoek op kleine schaal en beperkt tot het vroege leven, naar toepassing op praktijkschaal onder commerciële omstandigheden. De nadruk ligt op effecten van klimaatomstandigheden tijdens het uitkomen van de kuikens en vervolgens de kuikenbehandelingen (broederij-automatisering, transport) tot aan plaatsing in de vleeskuikenstal op diergezondheid, dierwelzijn en productkwaliteit.

Dit initiatief leidt tot een op het jonge kuiken afgestemd management met verbetering van het rendement en de productkwaliteit. De kennis over kritische omstandigheden tijdens het vroege leven van vleeskuikens en het effect daarvan op diergezondheid, dierenwelzijn en productkwaliteit biedt Vencomatic handvatten voor ontwerpen van innovatieve huisvestings- en productiesystemen voor pluimvee. Dit betreft niet alleen systemen voor vleeskuikens, maar, wanneer seksen van kuikens in het ei praktijkrijp is, kan de ontwikkelde kennis direct worden toegepast in de ontwikkeling van duurzame systemen voor leghennen en vleeskuikenouderdieren. Voor Agro Supply levert dit project belangrijke kennis ten aanzien van optimale klimaatomstandigheden voor jonge kuikens. Zij kunnen deze kennis toepassen in hun advisering bij nieuwe en bestaande vleeskuikensystemen. Voor Broederij Van Hulst levert deze PPS belangrijke kennis voor het optimaliseren van de condities in de uitkomstkasten, en het management van kuikens tot aan plaatsing in de stal.

 Dit initiatief is succesvol wanneer omstandigheden in zowel de huidige uitkomstsystemen in broederijen als in de nieuwe uitkomst- en houderijsystemen op vleeskuikenbedrijven zodanig kunnen worden verbeterd dat de robuustheid van kuikens gedurende het gehele leven verbetert, waardoor het antibioticagebruik in de vleeskuikenhouderij verder gereduceerd wordt en mogelijk volledig overbodig wordt, en ook de kwaliteit van het eindproduct en het economisch rendement verbeteren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17