AF-12074 PPS-KH Schaap ABC (BO-22.04-004-001)

  • Bokma-Bakker, Martien (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

De schapenhouderij heeft in de Nederlandse dierhouderij een bijzondere positie: extensief en nauwelijks ketensamenwerking.

De grootste uitdaging is het professionaliseren van de schapenhouderij en het verbeteren van het economisch perspectief. Dit alles met behoud van het heel goede imago. De intensivering die de overige sectoren hebben gekenmerkt zijn op de schapenhouderij veel minder van toepassing. Als reactie op ons pre-proposal werd nadrukkelijk om prioritering gevraagd. De schapensector heeft, gegeven bovenstaande, als volgt geprioriteerd:

  1. Het terugdringen van parasitaire resistentieontwikkelingen
  2. Verbinden en analyseren van datastromen
  3. Het in beeld brengen van medicijngebruik in de sector en een plan van aanpak voor optimalisatie daarvan.

 

De innovatieopgaven in deze Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers Schaap (PPS-KHS) zijn:

  1. Verbetering van de preventie en bestrijding van maagdarmwormen, opdat gezondheid en welzijn van de schapen verbeteren en de problematiek van resistentie van de parasieten voor de middelen vermindert;
  2. Koppeling van bestaande databases en gegevensstromen, opdat de primaire ondernemer efficiënt de kwaliteit van het product en van zijn management kan verbeteren;
  3. In beeld brengen van het medicijngebruik in de sector kleine herkauwers en een plan van aanpak voor optimalisatie daarvan, waarbij voor managementmaatregelen resultaten van deelprojecten A en B benut worden.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/17