AF-12074 Paratuberculose in de melkgeitenhouderij (BO-22.04-004-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Paratuberculose is een langzaam voortschrijdende, infectieuze ontsteking van de dunne darm van herkauwers. Vooral jonge dieren zijn vatbaar. De verwekker is Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. Paratuberculose is een lastig te bestrijden aandoening die niet alleen van bedrijf tot bedrijf in omvang verschillende directe schade veroorzaakt maar ook sectorbrede indirecte (imago) schade. Een aanpak die gegarandeerd leidt tot een paratuberculose-vrij bedrijf bestaat niet.

Centraal bij de beheersing en op termijn de bestrijding van paratuberculose staat in de eerste plaats de afwezigheid van deze aandoening en, indien mogelijk, op termijn de afwezigheid van de verwekker er van. In dit project moet de beheersing van paratuberculose een nieuwe impuls krijgen door alle beschikbare informatie te verzamelen en beschikbaar te maken voor de (melk)geitenhouderij. Op  basis van de analyse van beschikbare informatie worden ook de kennisleemtes duidelijk. Een belangrijke kennis- en innovatieopgave betreft de mogelijke leeftijdsresistentie voor paratuberculose. Onderzoek naar de rol van het immuunapparaat in het maagdarmkanaal op het optreden van infectie en daarmee op de mogelijkheid van preventieve maatregelen worden in dit project onderzocht vooral met het oog op de vraag of, en zo ja, tot welke leeftijd scheiding van dieren zinvol is bij het bestrijden van paratuberculose. Daarnaast vindt isolatie en typering van verwekkers plaats.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/17