AF-12067 ESBL Voedsel attributieve risico's (BO-47-001-039, BO-22.04-008-001)

  • Mevius, Dik (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project ESBL-attributie beoogt om inzicht te geven in de bijdrage vanuit de dierhouderij, dierlijke producten en het milieu van ESBLs aan dragerschap van en infecties door ESBL producerende bacteriën bij de mens.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.