Add_Ziekten, plagen en zoönosenverwekkers in de insectenteelt (BO-43-111-100)

Project: LNV project

Project Details

Description

Doel van het project is om een inventarisatie te maken van de ziektes en plagen die binnen de commerciele insectenteelt kunnen voorkomen en hun zoönotisch potentieel, en bestaande hygiënemaatregelen en preventie-/behandelmethoden in kaart te brengen. Dit zal worden uitgezocht door middel van interviews met insectenkwekers en expertinterviews, aangevuld met literatuuronderzoek. De focus zal liggen op de kweek van meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg. In een pilotonderzoek zal bij Nederlandse insectenbedrijven insectenmateriaal worden verzameld en geanalyseerd om een beeld te krijgen over de aanwezigheid van ziekten en plagen. Informatie en conclusies uit het project zullen met diverse stakeholders worden gedeeld; primair beleidsmakers (LNV, VWS, NVWA en RIVM) en de insectensector zelf, via VENIK. Het project zal aanbevelingen geven voor een groter vervolgonderzoek en voor de regelgeving.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24