Add_Zegenvisserij IJsselmeer (BO-43-119.01-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

De brasemstand in het IJsselmeer en Markermeer is sterk achteruitgaan de afgelopen decennia. Zowel visserijkundige modellen als trends in bestandsmonitoring duiden erop dat de visserijdruk hoger is dan past bij een duurzame visserij en de huidige ecologische randvoorwaarden. Onderzoek is nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de opbouw en populatiedynamiek van het bestand en mogelijke effecten van visserij op de bestandsontwikkelingen. Daarvoor is met name extra kennis wenselijk over de omvang, verspreiding en het ruimtelijk gebruik van het huidige brasembestand. Het ministerie wil hiertoe onderzoek met zegenvisserij gebruiken om deze kennis te vergaren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23