Add_Vietnam: Roadmap Post-harvest Loss Reduction Phase 2 (BO-43-113-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

EN

This project wants to demonstrate ways forward how to reduce losses in international food supply chains. It contributes strongly to SDG 12.3 and many other closely related SDG like SDG 2, and SDG 13. It builds on the Sustainable Partnership Agreement on Sustainable Agriculture and Food Security for reducing food loss and waste and the Letter of Intent on Reduction of Postharvest Losses Policy Development signed between the Netherlands and Vietnam. Central issues of both agreements are the identification of hotspots and opportunities for reducing post-harvest losses, and the development of a roadmap to contribute towards sustainable food supply chains in Vietnam. In the previous project phase hotspots and feasible interventions in dragon fruit and longan have been identified https://edepot.wur.nl/548408. This project phase will build further on the results and learnings of phase 1. The objective is to reduce Food Loss in the dragon fruit and potato supply chain by combined efforts of Vietnamese stakeholders and Dutch companies supported by Dutch knowledge on food losses and waste monitoring and interventions. Selected interventions for food loss reduction will be elaborated in concrete business cases. It will be demonstrated that saving food from being lost is next to an environmental win also an economic benefit as food which is not lost can increase sales value and profit. The end report of this project phase will concretize potential business opportunities for Dutch and Vietnamese companies for food loss reduction in the selected chains.

NL

Dit project wil laten zien hoe verliezen in internationale voedselketens verminderd kunnen worden. Het draagt ​​sterk bij aan SDG 12.3 en aan vele andere SDG’s die hieraan nauw gelinkt zijn zoals SDG2 en SDG 13. Er wordt voortgeborduurd op het Sustainable Partnership Agreement voor duurzame landbouw en voedselzekerheid  en vermindering van voedselverlies en -verspilling en de Letter of Intent, ondertekend door Nederland en Vietnam, voor de reductie van naoogst verliezen en ontwikkeling van een beleid op dit gebied,. Centrale thema's van beide overeenkomsten zijn het identificeren van hotspots en kansen om verliezen na de oogst te verminderen, en de ontwikkeling van een routekaart om bij te dragen aan duurzame voedselketens in Vietnam. In de vorige projectfase zijn hotspots en interventies in dragonfruit en longan geïdentificeerd https://edepot.wur.nl/548408. Deze projectfase bouwt voort op deze resultaten. Het doel is om voedselverliezen in de toeleveringsketen van dragon fruit en aardappelen door gezamenlijke inspanningen van Vietnamese stakeholders en Nederlandse bedrijven, ondersteund door Nederlandse kennis over voedselverliezen en afvalmonitoring en interventies, te verminderen. Geselecteerde interventies voor het verminderen van voedselverliezen worden uitgewerkt in concrete kansen voor het bedrijfsleven. Hierbij zal worden aangetoond dat het terug brengen van voedselverliezen, naast milieuwinst ook een economisch voordeel heeft. Het eindrapport van deze projectfase zal potentiële zakelijke kansen voor Nederlandse en Vietnamese bedrijven voor het verminderen van voedselverliezen in de geselecteerde ketens concretiseren.

StatusFinished
Effective start/end date1/07/2131/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.