Add_Veldonderzoek effectiviteit maatregelen KIWK-pilots (BO-43-101-084)

Project: EZproject

Project Details

Description

Tal van landbouwmaatregelen zijn mogelijk om de uitspoeling van nutrienten naar te verminderen, maar onderbouwing van effecten is beperkt. In 2 kleine stroomgebiedjes (1 zand en 1 klei) is een intensieve innovatieve monitoring operationeel waarmee de af- en uitspoeling van stikstof en fosfor naar water hoogfrequent wordt gemeten. Hiermee kan een betrouwbare  nutrientenbalans worden opgesteld en daarbij de herkomst en emissieroutes worden ontrafelt. Deze gebieden en monitoring lenen zich bij uitstek om effectiviteit van landbouwmaatregelen op de af- en uitspoeling experimenteel in het veld te bepalen. In beide gebieden wordt in het veld de effectiviteit van enkele  beloftevolle landbouwmaatregelen op de afname van de uit- en afspoeling bepaald. Onderbouwing van effectschattingen is een belangrijke succesfactor voor draagvlak en brede implementatie. Ook worden handvaten afgeleid voor brede uitrol.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/26