Add_Uitwerking bedrijfstype voor duurzame landbouw + extra add (BO-43-115-061)

Project: LNV project

Project Details

Description

In de voorbereiding van de Tweede Kamer brief ‘Toekomst van de landbouw’ is het idee ontstaan om in samenwerking met sectorpartijen, kennisinstellingen, sectordeskundigen, provincies en andere stakeholders voor de verschillende landbouwsectoren een aantal representatieve standaard bedrijfstypen uit te werken, die inspelen op de meervoudige opgaven van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In het project worden deze bedrijfstypen doorgerekend met betrekking tot een aantal ontwikkelingspaden. Daarbij worden zowel financiële als niet-financiële kengetallen berekend die inzicht moeten geven in zowel het economisch als de bijdrage aan (lokale) maatschappelijke opgaven. Ook wordt nagegaan welke bestaande of nieuwe beleidsinstrumenten nodig en effectief zijn om de bedrijfstypen economisch rendabel te maken.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24