Add_PvU mosselzaadvisserij in laatst gesloten gebied (BO-43-119.01-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het recent hernieuwde Mosselconvenant zijn afspraken gemaakt over verdere afbouw van de mosselzaadvisserij in de periode 2021-2029, met bijbehorende gebiedssluitingen en quota voor de mosselzaadvisserij. Hierbij is afgesproken dat “Dit quotum bodemzaad kan worden gevist in het niet-gesloten gebied. Mocht het quotum bodemzaad niet geheel gevist te kunnen worden in het niet-gesloten gebied dan geldt als terugval optie het vissen in de laatstelijk gesloten gebieden […], waarbij het vermijden van schade aan natuurwaarden de regel is. Partijen hebben in notitie 2 van het addendum daarvoor criteria geformuleerd.”

 

In samenspraak met de Projectgroep Mosselconvenant zal een uitwerkingsplan ontwikkeld worden waarmee op basis van vooraf gedefinieerde criteria bepaald kan worden in welke van de laatstelijk gesloten (sub)gebieden gevist kan worden binnen de overeengekomen randvoorwaarden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22