Add_Overlevingskans van dieren vergroten bij stalbranden NAPRO (BO-43-111-075)

Project: EZproject

Project Details

Description

Naar aanleiding van diverse studies over de brandveiligheid in stallen en het rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid is door de minister toegezegd dat er nader zal worden onderzocht op welke wijze de overlevingskansen voor dieren bij een stalbrand kunnen worden vergroot.

In dit project zal informatie worden verzameld over de uitvoerbaarheid van  maatregelen en toepassen van voorzieningen die de overlevingskansen voor dieren bij een stalbrand te vergroten. Daarnaast zullen de negatieve effecten van andere wettelijke eisen en technische voorzieningen op de brandveiligheid en overlevingskansen van dieren inzichtelijk worden gemaakt.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/23