Add_Ontwikkeling analysemethoden voor EU meststoffen (BO-43-101-054)

Project: EZproject

Project Details

Description

Fertilizer Product Regulation 2019/1009 is in 2019 gepubliceerd en vervangt in 2022 de huidige EU-wetgeving meststoffen 2003/2003. Naast de kunstmeststoffen komen in de nieuwe wetgeving ook organo en organo-mineralen meststoffen voor, samen met bodemverbeterende middelen en biostimulanten. Voor controle en handhavingsdoeleinden zijn geharmoniseerde bemonsterings- en analysemethoden noodzakelijk. Op verzoek van EC voert de CEN dit proces uit met inzet van inhoudelijke experts vanuit de verschillende lidstaten. In 2020 en 2021 is met name gewerkt aan het vaststellen de protocollen van de verschillende methoden, zodat die medio 2022 beschikbaar zijn als de wetgeving van kracht wordt. In de navolgende jaren zullen de prestatiekenmerken van de methoden vastgelegd worden op basis van metingen door laboratoria in de verschillende landen. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24