Add_Monitoring Stikstof (BO-43.20-101-015, BO-43-101-063)

Project: LNV project

Project Details

Description

In project vinden de werkzaamheden plaats voor de realisatie van het stikstofdeel van de tweede versie van rapport 2, stikstof deel, in 2025 (voortgang en gevolgen (effecten) van bron-, natuur en ruimtelijke maatregelen) voor de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel. We beantwoorden daarin de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat is de voortgang van de bronmaatregelen? (ex post)
  2. Wat is het totale effect van de voorgenomen bronmaatregelen? (ex ante)
  3. Welke bijdrage heeft het pakket aan bronmaatregelen geleverd aan de reductieopgave en omgevingswaarde, daar waar mogelijk uitgesplitst naar afzonderlijke maatregelen en sectoren (ex post en ex ante)
  4. Wat zijn andere belangrijke factoren geweest voor de voortgang in doelbereik? (ex post).

 In 2024 zal vooral gewerkt worden aan het verder afstemmen van de rekenmethode op beschikbare data, het harmoniseren van de datastromen tussen RVO-WUR-RIVM, het inventariseren en het parameteriseren van (nieuwe) maatregelen in de modellen voor het evalueren van het PSN ,zodat er begin 2025 al eerste resultaten liggen en de rapportage eerder in het jaar kan verschijnen dan in 2023.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/26