Add_Monitoring SBB experimenten (BO-43-104-007, BO-43-023.01-027)

Project: EZproject

Project Details

Description

LNV en SBB zijn een samenwerking gestart op het gebied van natuurinclusieve landbouw. In de vorm van 40 experimenten worden pachtgronden van Staatsbosbeheer ingezet om boeren te ondersteunen bij de ontwikkeling van een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Bij de experimenten kan het gaan om individuele bedrijven of om meerdere bedrijven op gebiedsniveau. Dit project gaat de betrokken bedrijven integraal monitoren, zowel wat betreft de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, de ecologie, de economie als de sociale aspecten. 

Voorliggend voorstel betreft de instroom van de 2e lichting bedrijven en de 0-meting daarvan, in de bijlage staat het gedetailleerde plan van aanpak voor de monitoring van deze 2e lichting bedrijven, inclusief verantwoording van de kosten. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22