Add_MNP Evaluatie Wet Stikstof & Natuurherstel (WSN) (BO-43.20-101-020, BO-43-101-086)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Rijksoverheid en Provincies nemen maatregelen om stikstofdepositie te verminderen en natuurkwaliteit te verhogen. Dit gebeurt omdat er een 'deken' van stikstof over Nederland ligt. Dit is slecht voor bepaalde soorten natuur. Ook kunnen hierdoor geen vergunning worden afgegeven voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zoals bouwprojecten. Nederland dreigt daardoor 'op slot' te gaan. De 'Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering' (WSN) legt de doelstellingen en het tijdspad vast. Met deze wet en bijbehorende maatregelen, beoogt de overheid de stikstofcrisis op te lossen.
Dit project is bedoeld om in te schatten of de maatregelen hun beoogde effect zullen hebben. Dit doen we door scenario's te ontwikkelen, waarin de maatregelen zijn gerealiseerd. De scenario's hebben betrekking op het jaar 2030. Bij de Provincies verzamelen we informatie over de geplande maatregelen, maar we zullen niet waarschijnlijk niet precies weten hoe en waar maatregelen gepland zijn. We hanteren daarom drie verschillende strategieen om de maatregelen ruimtelijke te alloceren. Dit resulteert in de verschillende scenario's.
De scenario's worden beoordeeld met behulp van een model. Het model berekent of bepaalde plant-, vogel- en vlindersoorten voldoende ruimte met voldoende milieukwaliteit vinden om in te overleven. De verwachting is dat de maatregelen extra leefgebieden opleveren, of de milieukwaliteit in bestaande natuur verbeteren. De modeluitkomsten maken duidelijk of de soorten daarvan profiteren.
Met de modeluitkomsten kunnen we de scenario's vergelijken en inschatten hoe effectief de maatregelen zullen zijn. Het project helpt zo om de natuurherstelmaatregelen zo in te zetten, dat de natuurkwaliteit zo effectief en sterk mogelijk wordt verbeterd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24