Add_Kwaliteitsborging NIRS metingen op drijfmest transportvoertuigen (BO-43-120.01-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het huidige systeem van bemonstering en analyse van dierlijke mest op vrachtniveau heeft als belangrijk nadeel dat de resultaten pas beschikbaar komen als de dierlijke mest al uitgereden is. Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIRS) toegepast op het transportvoertuig biedt de mogelijkheid om de mestsamenstellingsgegevens direct na het laden beschikbaar te hebben. De ontvangende partij kan daarmee meteen daarover beschikken en bij toediening ervan op het perceel rekening mee houden. De beschikbare plaatsingsruimte wordt daarmee optimaal benut zonder dat het milieu extra risico loopt. Het borgen van de kwaliteit van de mestsamenstellingscijfers is van belang voor zowel de overheid als de marktpartijen om discussie achteraf te voorkomen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21