Add_KPIs kringlooplandbouw (BO-43-104-014, BO-43-023.01-046)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit project is om tot de ontwikkeling van robuuste en breed geaccepteerde kpi-systematiek te komen. Deze systematiek omvat het geheel aan logische samenhangende doelen die beoogd worden met kringlooplandbouw, kpis en handelingsperspectief.  Ook wordt een deugdelijke praktijktoets opgesteld om de kpi-K systematiek vorm, inhoud en toepassing te testen in een aantal verscheidene pilots binnen de experimenteergebieden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/22