Add_Inventarisatie Land- en tuinbouw en natuur verbindende maatregelen (BO-43-102.01-016)

  • ter Harmsel, Rémon (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op 16 april 2019 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen naar de Tweede Kamer gestuurd. De visie beoogt een trendbreuk te initiëren in het denken en handelen over gewasbescherming door het centraal stellen van weerbare planten en teelsystemen en een sterkere verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur. In hoofdlijnen is de visie uitgewerkt in drie strategische doelen:

  • Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar
  • Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden
  • Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten

In bijbehorende Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 (UP GB) staat als een van de uitgesproken acties het uitvoeren van een inventarisatie van beschikbare maatregelen (zowel in de praktijk als in de wetenschap) om land- en tuinbouw te verbinden met natuur. Deze inventarisatie wordt opgenomen in een managementinstrument voor handelingsperspectieven voor agrarische ondernemers.

Dit onderzoek in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming en de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) A2[1] levert een overzicht van beschikbare of in ontwikkeling zijnde maatregelen die bij kunnen dragen aan het verbinden van land- en tuinbouw met natuur om een weerbaar teeltsysteem te realiseren of de mogelijk negatieve invloed van gewasbeschermingsmaatregelen op nabijgelegen natuur te verminderen.

Doel van de inventarisatie is het verkrijgen van meer inzicht in alle beschikbare maatregelen die bij kunnen dragen aan het verbinden van land- en tuinbouw met natuur inclusief de voor- en nadelen van deze maatregelen. Dit zijn niet alleen maatregelen die direct toepasbaar zijn in de praktijk, maar ook maatregelen die nog in ontwikkeling zijn.

 

[1] Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22