Add_Immuniteit grote sterns vogelgriep (BO-43-116.01-027)

Project: LNV project

Project Details

Description

Grote Sterns stierven in het broedseizoen van 2022 in zeer grote aantallen als gevolg van hoog-pathogene vogelgriep (HPAI-H5N1). Gevreesd werd voor nieuwe uitbraken in het broedseizoen van 2023. Het virus is niet verdwenen en het leek onwaarschijnlijk dat Grote Sterns die nu nog leven, vorig jaar in aanraking zijn geweest met het virus: daarvoor was dit virus te besmettelijk en te dodelijk. Toch zijn er in 2023 weer vele duizenden Grote Sterns in Nederland komen broeden en een belangrijke vraag is nu: zijn deze vogels toch besmet geweest en hebben ze antistoffen gekregen waardoor ze nu immuun zijn, of zijn ze naïef en dus even bevattelijk voor de ziekte als de vogels van vorig jaar? Om na te gaan met welke situatie we te maken hebben, zullen we enkele tientallen broedvogels vangen op het nest in de grootste kolonie in Nederland in 2023: op Texel. Van iedere vogel nemen we druppel bloed af, om daarin te kunnen nagaan of de vogel al doen niet antistoffen heeft tegen vogelgriep. Na het bloedprikken worden de vogels, voorzien van een kleurring zodat we ze nog vele jaren in het veld kunnen blijven volgen, onmiddellijk weer losgelaten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24