Add_Grote Sterns (BO-43-118-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Ministerie van LNV vraagt om inzicht en kennis over de te verwachten ecologische effecten van baggeren en zandsuppleties in buitendelta’s van de Waddenzee. Dit project richt zich op het voedselwebfunctioneren van grote sterns die op zandspiering, haring en sprot vissen tijdens de broedperiode. De onderzoeksvraag is waar precies grote sterns hun vis voor hun kuikens vangen. In 2020 zijn 15 grote sterns op hun nest gevangen en voorzien van een GPS-logger. Er is een grote hoeveelheid gegevens verzameld ter beantwoording van de onderzoeksvraag. Deze gegevens worden in 2021 uitgewerkt in de vorm van een peer-reviewed wetenschappelijk artikel.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22