Add_Flyshoot waarnemersreizen (BO-43-119.01-048)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit project gaat het vooral over het maken van 6 waarnemersreizen die de, tijdens het EFMZV project opgebouwde, dataset aanvullen om een inzicht in de Nederlandse flyshoot vangst in de Noordzee en het Kanaal te kunnen geven. Deze gegevens zijn nodig om vraagstukken rond de discards, aanlandingen, totale vangst en inspanning van de Nederlandse flyshoot visserij te beantwoorden en dragen bij aan de informatie die nodig is om de duurzaamheid van de Nederlandse flyshoot visserij te kunnen beoordelen. Omdat veel van de door Flyshoot beviste soorten data-inefficiënt zijn, kunnen de verzamelde gegevens bijdragen aan het verbeteren van de data basis voor hun bestandsschatting.

StatusFinished
Effective start/end date22/10/2231/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.