Add_EURC-EAB cofinanciering (BO-43-111-094)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het EU Reference Centre for Endangered Animal Breeds (EURC-EAB) adviseert de Europese Commissie (DG SANTE), nationale overheden en rasorganisaties over duurzame fokprogramma's voor bedreigde rassen van landbouwhuisdieren, en over de uitvoering en verdere ontwikkeling van de EU-fokkerijwetgeving (EU 2016/1012). Dit omvat het fokken van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden. Effectieve fokprogramma’s zijn van groot belang voor het behoud van de variatie aan zeldzame landbouwhuisdierrassen in Europa. Zo houden we de genetische diversiteit binnen de rassen op peil en zorgen daarmee dat deze rassen in de toekomst inzetbaar blijven.

Wageningen Research (WLR) is coordinator van het EURC-EAB. Consortiumpartners in het EURC-EAB zijn IDELE (Institut de l'Élevage, Frankrijk) en BLE (Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung, Duitsland). Het EURC-EAB zal nauw samenwerken met het European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP). Het ERFP is het Europese netwerk van Nationale Coördinators die op nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de instandhouding en het duurzame gebruik van dierlijke genetische bronnen.

National Competent Authorities (verantwoordelijke overheidsorganisaties op nationaal niveau) en fokkerijorganisaties/rasorganisaties kunnen bij het EURC-EAB terecht met vragen of knelpunten bij de uitvoering van de EU-fokkerijwet voor bedreigde rassen. Opkomende vragen van de Europese Commissie en de EU-lidstaten in het Permanent Zoötechnisch Comité met betrekking tot genetische hulpbronnen zullen ook door het EURC-EAB worden opgepakt.

EURC-EAB zal advies geven over harmonisatie van methoden voor de instandhouding van bedreigde rassen en de instandhouding van de genetische diversiteit binnen deze rassen. EURC-EAB zal richtlijnen voor de beoordeling van de risicostatus van rassen en best practices voor de instandhouding en duurzame inzet van bedreigde landbouwhuisdierrassen verspreiden. De EURC-EAB zal specifieke communicatiemiddelen ontwikkelen voor de doelgroepen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24