Add_Essaybundel rewilding (BO-43-108-015)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om invulling te geven aan de motie Bromet over de betekenis van rewilding voor het Nederlands natuurbeheer wordt een essaybundel over rewilding samengesteld, geïnspireerd op de essaybundel ‘Natuurbeleid betwist’ (Buijs et al; 2020). In deze essaybundel komen verschillende visies aan bod over de betekenis van rewilding binnen het huidige en toekomstige natuurbeleid. De nadruk ligt op inspirerende toekomstvisies, ervaringen en good-practices uit het verleden en juridische, maatschappelijke en fysiek-ecologische uitdagingen voor het heden. Door middel van de essaybundel wordt de betekenis van rewilding vanuit verschillende invalshoeken bekeken en wordt een palet van visies verzameld.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22