Add_ERRAZE_Programma management (BO-43-111-102.04)

Project: LNV project

Project Details

Description

Middels de projecten die met deze subsidie worden uitgevoerd, levert WUR via ERRAZE@WUR een bijdrage aan de Kennisthema's die in Actie 52.1 a, c, d en j beschreven staan. Het deelproject Programma Management verzorgd de praktische ondersteuning en faciliteert verbinding met het bredere ERRAZE@WUR programma, en met externe onderzoeksinstellingen waaronder in het bijzonder het RIVM, en internationale initiatieven zoals onder de Quadripartite en met PREZODE ondernomen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24