Add_ERRAZE, Verminderen van risico’s op ontstaan en verspreiding van zoönosen (BO-43-111-088)

Project: LNV project

Project Details

Description

De onderzoeks- en investeringactiviteiten in ERRAZE@WUR zullen kennis en praktische gereedschappen opleveren waarmee de kans op opkomen, en de verspreiding van zoönosen in Nederland en in de wereld, kan worden verkleind. Met een One Health aanpak zullen effectieve en maatschappelijk aanvaarde preventie en interventiestrategieen worden ontwikkeld.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/23