Add_Effect van toediening MgCl2 aan drijfmest op ammoniakemissie uit melkveestallen (BO-43-101-051)

Project: LNV project

Project Details

Description

Magnesiumchloride (MgCl2) is een zout dat door Nedmag B.V. in Noord-Nederland gewonnen wordt. Toegepast in drijfmest kan door de binding van ammonium de emissie van ammoniak uit de mest worden verminderd. Doel van het project is het onder praktijkomstandigheden vaststellen van het effect van toevoeging van magnesiumchloride (MgCl2) aan mest op de ammoniakemissie uit een melkveestal. Het project wordt uitgevoerd op Dairy Campus, Leeuwarden in twee vergelijkbare afdelingen voor het houden van melkvee die zijn ingericht op het meten van ammoniakemissie. Het project levert inzicht in het effect van gebruik van MgCl2 in drijfmest op de ammoniakemissie uit melkveestallen en een doses-responsrelatie. De opzet en resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden beschreven in een openbaar WLR-rapport. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21