Add_Doeltreffendheid en doelmatigheid van het Programma stikstofreductie en natuurherstel (BO-43.20-101-013)

Project: LNV project

Project Details

Description

WEcR gaat een literatuurstudie uitvoeren naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleidsinstrumenten en de beleidsinzet voor stikstofreductie en natuurverbetering. Uit de literatuur kunnen lessen worden getrokken voor de toekomstige evaluatie van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (evaluatieronde 2025). De onderzoekers kunnen aanbevelingen maken met betrekking tot kennisinvesteringen die de komende jaren gedaan zouden kunnen worden in beleidsmonitoring, informatieverzameling en data-infrastructuur. Ook zullen de onderzoekers aanbevelingen doen met betrekking tot de kennishiaten en de nieuwe kennis die ontwikkeld moet worden om het stikstofreductie en natuurherstelbeleid goed te kunnen monitoren en evalueren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23