Add_Datakwaliteitsscore Kringloopwijzer (KLW) (BO-43-111-096)

Project: LNV project

Project Details

Description

Datakwaliteitsscore KrinlooopWijzeer

Loopptijd: juli 2023 – juni 2025

Uitvoering door: Wageningen Livestock Research ism ZuivelNL en inbreng van experts.

Datakwaliteit is voor de KringloopWijzer van cruciaal belang. Met name bij de invoergegevens, bestaande uit automatisch ingeladen data, handmatige data als ook de gegevens die van tabellen worden overgenomen. In dit project wordt een datakwaliteitsscoresysteem ontwikkeld welke van belang is voor:

  • Aansluiting bij de PEFCR Dairy standaard (footprint regels)
  • KringloopWijzer als verantwoordingsinstrument voor uitbetaling aan de melkveehouder
  • Aansluiting bij doelsturing op bedrijfsniveau van de melkveehouder, dit onder ander via KPI-k en en de Stoffenbalans. Daarnaast zullen andere data ecosystemen voor nutrientenhuishouding (Nutriententool) en voor Europese verantwoording van duurzaamheidprestaties (CSRD) worden meegenomen

Het scoresysteem zal voorzien in een datakwaliteitsscorekaart voor de melkveehouder en het project zal adviezen geven voor verbetering van de KringloopWijzer.

StatusActive
Effective start/end date1/01/231/07/25