Add_Communicatie IJsselmeer (fiche) (BO-43-119.01-011)

  • Clarisse, Marijke (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

In het “Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied” (brief van de minister van LNV naar de Tweede Kamer, d.d. 25 maart 2019) wordt via zes pijlers een roadmap geschetst naar een duurzame visserij in het IJsselmeergebied. In deze roadmap IJsselmeer zit een sterke stakeholdercomponent verankerd. WMR is gevraagd om zorg te dragen voor de communicatie en interactie met en tussen de stakeholders gedurende het hele proces. De taak van WMR in deze communicatie bestaat onder andere uit communicatie over de nieuwe oogstregels en de nieuwe bemonsteringen. WMR heeft nu een communicatieplan voor dit traject gemaakt

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24