Add_African Swine Fever pathogenesis and immune responses in Resistant And Susceptible Hosts (BO-43-111-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een van de meest complexe veterinaire virusziekten met enorme negatieve gevolgen voor dierenwelzijn en psychosociale en economische impact. Het wordt veroorzaakt door een groot DNA-virus met oorsprong in Afrika. Sinds 2007 verspreidt het virus zich over de wereld en bedreigt daarmee de varkenshouderij en wilde zwijnenpopulaties. Een behandeling, vaccin en diepgaande kennis over de relatie tussen virus, wat er in de gastheer gebeurt (pathogenese) en gastheerrespons ontbreken. Veel geïnfecteerde dieren ontwikkelen koorts en bloedingen en overlijden vaak (>90% van geïnfecteerde dieren) aan de gevolgen van een infectie met AVP. Soms ontwikkelen dieren echter een mild of asymptomatisch ziektebeeld, maar over de oorzaak van dit verschil in ziektebeeld is weinig bekend. Gerenommeerde instituten in dit veld werken samen in het ICRAD-project ASF-RASH: African Swine Fever pathogenesis and immune responses in Resistant And Susceptible Hosts; Friedrich-Loeffler-Institut (Duitsland), Institute of Virology and Immunology (Zwitserland), Ghent University (België), Sciensano (België), Statens Serum Institut (Denemarken) en WBVR. Zij zullen dierstudies doen met verschillende varkens, waarin zij ook verschillende uitleesparameters meenemen. Dit, om een zo compleet mogelijk beeld en beter begrip te verkrijgen van onder andere de gastheer immuunrespons en beschermende immuniteit, wat het virus doet en persistentie (aanwezig blijven) van het virus in de gastheer. Kennis en informatie en deels materialen van dierproeven zullen worden uitgewisseld, voor kennisoverdracht en aanvullende analyses. Deze kennis en inzichten zijn cruciaal voor verbeterde vaccinontwikkeling en gerichte preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen een ziekte die de varkenshouderij, en daarmee voedselzekerheid, en wilde zwijnen bedreigt. Daarnaast zal belangrijke kennis over gastheerresponsen ook verdere helderheid geven over basis ziekte principes wat een model zou kunnen zijn voor andere complexe virale hemorragische (bloedings)ziekten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21