Add_A-toomkuilsurvey IJsselmeer (BO-43-119.01-007, BO-43-023.02-057)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ten behoeve van duurzaam visserijbeheer is een overzicht van de bestandsontwikkelingen in commercieel beviste bestanden in het IJsselmeer en Markermeer gewenst, met name voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem, evenals voor andere vissoorten die van belang zijn voor het beheer (o.a. spiering en houting). De beschrijvingen van de ontwikkelingen in de bestanden worden onder andere gebaseerd op informatie uit de jaarlijkse visstandmonitoring met de boomkor, welke is opgenomen in het WOT-programma (WOT-05-001-006).

 

Het ministerie wil nu onderzoeken of een visstandbemonstering met A-toomkuil een aanvulling of een alternatief zou kunnen zijn voor de monitoring met de boomkor. Met de A-toomkuil kan een breder spectrum aan soorten en lengteklassen worden bemonsterd [1],[2]. Er is een regulier BO programma [BO-43-119.01-007] gestart in 2021, o.a. om met de A-toomkuil te vissen. Echter was de financiering daarvan niet voldoende om genoeg veldwerk en analyses te kunnen doen. Daarom is ook dit aanvullend BO-project aangevraagd. In de combinatie van deze twee projecten wordt in overleg met betrokken beleidsmakers en in samenwerking met experts en ter zake kundige vissers een gestandaardiseerde bemonstering met een A-toomkuilsurvey opgezet en uitgevoerd, en wordt nader onderzocht hoe deze kan worden ingezet voor een betrouwbare gegevensreeks.

 

[1] Vrooman, J., de Bruijn, P., Kampen, J., van der Sluis, M., & de Vries, P. (2020). Op weg naar een duurzame visserij op het IJsselmeer-Markermeer; gezamenlijke bestandopnamen als stap naar breed gedragen vangstadviezen: Aanvulling 2019 en Evaluatie (No. C042/20). Wageningen Marine Research.

[2] van der Sluis, M., de Vries, P., Kampen, J., & Niemeijer, B. (2019). Vergelijking van bemonsteringen in het IJsselmeer en Markermeer met de verhoogde 4m-boomkor versus de A-toomkuil (No. C084/19). Wageningen Marine Research.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22