Add_ Relatie dierenwelzijn, voedselveiligheid en slachtsnelheid - praktijktoets NAPRO (BO-43-111-041)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het verlagen van de slachtsnelheid in slachthuizen wordt door verschillende partijen in de Tweede Kamer genoemd als maatregel om het dierenwelzijn te verbeteren en de voedselveiligheid te vergroten. Naar aanleiding hiervan is onderzoek uitgevoerd naar de invloed van slachtsnelheid op risicofactoren voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en de mogelijkheid voor adequaat toezicht (WUR rapport 1348). Op basis van de aanbevelingen in dit rapport laat de minister van LNV een praktijk toets  uitvoeren om een concreet beeld te krijgen van de risicofactoren in praktijksituaties en de maatregelen en aanpassingen die genomen kunnen worden om de risico’s te voorkomen of te beperken. Tevens zal deze praktijktoets een aanzet leveren om te komen tot opstellen van een toetsingskader

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23