Add Q4_Ontwikkeling analysemethoden voor meststoffen (BO-43-012.02-075)

Project: EZproject

Project Details

Description

Harmonisatie in europees verband vindt op tal van terreinen plaats. Daarmee wordt het vrije handelsverkeer tussen de lidstaten bevorderd. In het verleden voorzag de EU meststoffenwet 2003/2003 in regels voor met name de kunstmeststoffen. De nieuwe EU wetgeving, getiteld: Fertilizing Products Regulations (2019/1004) omvat naast kunstmeststoffen, ook organo en organo mineralen meststoffen. Bovendien vallen ook compost, bodemverbeterende middelen en biostimulanten alsmede elke mogelijke combinatie van eerder genoemde productgroepen onder de nieuwe wetgeving. Om dit bredere scala aan producten op kwalitatieve en kwantitatieve wijze juist te kunnen beoordelen zijn geharmoniseerde analysemethoden nodig. De bestaande set van analysemethoden voor kunstmeststoffen kan prima als startpunt dienen maar de toepasbaarheid ervan op de andere productgroepen met vastgesteld worden. Bovendien worden aan sommige productgroepen criteria gesteld die voor de kunstmeststoffen tot nu toe nooit in beeld geweest zijn. Daarvoor moet analysemethoden ontwikkeld worden. De prestatiekenmerken van de analysemethoden in combinatie met de verschillende matrixes zullen middels internationale ringtesten vastgesteld moeten worden.

CEN heeft van de Europese Commissie een standarisatie verzoek gekregen om in bovenbedoelde analysemethoden te voorzien. Lidstaten zijn opgeroepen om in CEN verband hun inbreng te leveren. TC260 en TC443 zullen binnen CEN het merendeel van deze werkzaamheden coordineren. Binnen TC260 heeft NL in verschillende werkgroepen een vertegenwoordiging. WFSR verzorgt met name de technisch inhoudelijke inbreng.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19