Add Q4 Voorbereiding pilots KPI's in experimenteergebieden kringlooplandbouw (BO-43-023.01-046)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Realisatieplan Op weg met nieuw perspectief schetst hoe de visie op kringlooplandbouw van LNV gerealiseerd kan worden in de praktijk. Hieruit blijkt dat er behoefte  is aan een instrument  om boeren richting te geven aan het bijdragen aan de beleidsdoelen achter kringlooplandbouw. In dit project worden hiertoe kritische presetatie indicatoren ontwikkeld voor kringlooplandbouw (kpi-K). Een eerste stap daarbij is om met partijen die bezig zijn met KPI's in gesprek te gaan. Deze verkennende gesprekken worden in Q4 van 2020 nog gevoerd, en dienen als voorbereiding op een groter project dat in 2021 van start zal gaan.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20