Add Q4 Verwaarden van voedselreststromen vanuit de horeca bij Landal Green Parcs (BO-43-002.01-004)

Project: LNV project

Project Details

Description

  • Intro

Reeds geruime tijd werkt Landal GreenParcs aan de verduurzaming van haar organisatie. Diverse activiteiten met betrekking tot afvalscheiding en reductie van voedselverspilling bij gasten en de daarbij behorende bewustwording zijn belangrijke initiatieven, die passen in een langjarige beleidsvisie, die door Landal continu gevoed wordt met nieuwe ideeën.

 

  • Projectdoelstelling

Identificeren en karakteriseren van voedselreststromen vanuit de Horeca-restaurants, Horeca-snackbar en retail van Landal Greenparcs, en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze zo hoog mogelijk te verwaarden volgens de ladder van Moerman.

 

  • Werkwijze
  • Interviews met vertegenwoordigers vanuit verschillende geledingen bij Landal Greenparcs over typen voedselreststromen vanuit de verkooppunten op het park; waar deze ontstaan en wat er nu mee gebeurt, zowel in het afvalbeheerproces op locatie als bij afvoer vanaf het park. Hier wordt één voorbeeldpark geselecteerd. Inschattingen van volumes zullen richting geven aan haalbaarheid van alternatieve reststroomverwaarding.
  • Op basis van de resultaten van 1 zal er gekeken worden wat wettelijk mogelijk is om voedsel-reststromen hoger te verwaarden, zoals bijv. veevoer en hoe dat dan georganiseerd moet worden qua afvalbeheer op de locaties.
  • Aan het eind wordt een beknopte eindrapportage van de resultaten gemaakt.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19