Add Q4 Scientific Lead JPI OCean (BO-43-021.02-028)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) heeft tot doel Europas zeeën en oceanen te beschermen en te herstellen en ervoor te zorgen dat de door de mens ontplooide activiteiten een duurzaam karakter hebben, zodat de huidige en toekomstige generaties kunnen genieten en profiteren van veilige, schone, gezonde en productieve zeeën en oceanen met een rijke biologische diversiteit en dynamiek. Het uiteindelijke doel is het bereiken of behouden van een goede milieutoestand van het mariene milieu uiterlijk in het jaar 2020. De goede milieutoestand wordt hoofdzakelijk bepaald door een veelheid van drukfactoren die uitgaan van de verschillende economische activiteiten die op zee worden ondernomen. Deze drukfactoren kunnen zeer verschillend van aard zijn, in tijd en ruimte strikt gescheiden, en toch dezelfde populaties en/of ecologische processen beïnvloeden.

Cumulatieve-effecten-beoordelingen (cumulative effect assessments, CEA) kunnen gebruikt worden om de politiek en beheer te informeren over welke menselijke activiteiten het meest bijdragen aan het risico dat de KRM-doelstellingen niet gehaald worden en waar beheer zich op moet richten.

Deze opdracht is er op gericht bij te dragen en eventueel leiding te geven aan internationale initiatieven (ICES, JPI Oceans) om cumulatieve-effecten-beoordelingen te ontwikkelen, alsook bij te dragen aan hun toepassing om beheer te sturen teneinde politieke doelstellingen (KRM) te behalen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19